Tarnowskie Centrum Senioralne działające w ramach Pałacu Jankowice zaprasza seniorów z Gminy Tarnowo Podgórne do zapoznania się z ofertą i udziału w realizowanych w Centrum projektach:

- „Cyfrowa Wielkopolska” to projekt włączający seniorów w budowę społeczeństwa informacyjnego, w ramach którego będą realizowane cykliczne zajęcia z kompetencji cyfrowych. Szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem mobilnych pracowni komputerowych i tabletów. Poziom podstawowy to 60 godzin zajęć, kolejnym etapem będzie realizacja poziomu zaawansowanego liczącego 30 godzin.

Realizacja projektu jest planowana na miesiące lipiec sierpień br.. Projekt jest kierowany do seniorów w wieku powyżej 65 roku życia. Liczba uczestników jest  ograniczona.

( Fundacja Partycypacji Społecznej oraz Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – działanie 3.1 PO PC: E-Senior 65+)

- „Wiem co podpisuję” to spotkanie edukacyjne w formie jednorazowego warsztatu prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, będącego odpowiedzią na stale rosnącą falę nieuczciwych praktyk stosowanych przez przedstawicieli handlowych operatorów telekomunikacyjnych. Spotkanie odbędzie się w sali koncertowej Pałacu Jankowice. Spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych.

- „Świadomy konsument” to szkolenie w formie jednorazowego spotkania dotyczącego tematyki konsumenckiej m.in. umów zawieranych poza lokalami przedsiębiorstw na tzw. „prezentacjach”. Uczestnicy dowiedzą się jak weryfikować warunki umów i jakie mamy prawa i możliwości rezygnacji z niekorzystnej dla nas umowy. Spotkanie odbędzie się w sali koncertowej Pałacu Jankowice. Spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych.

( Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej)

-  „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” to projekt dwudniowych warsztatów, których celem jest przygotowanie uczestników do aktywności społecznej, udziału w procesie konsultacji społecznych, przygotowanie projektów lokalnych skierowanych do grup seniorów, przybliżenie tematu wykorzystywania narzędzi elektronicznych w procesie partycypacji oraz aktywizacji seniorów do czynnego i biernego prawa wyborczego.

Realizacja warsztatów jest planowana na miesiąc lipiec br.

Projekt kierowany do seniorów w wieku 60+ . Liczba uczestników jest  ograniczona.

 

( Stowarzyszenie Metropolia Poznań, projekt jest finansowany z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – Edycja 2018 zapewnia doświadczonych trenerów, catering i materiały warsztatowe)

- „Razem przez wieki” projekt przybliżający  wiedzę o najdawniejszych dziejach Polski w atrakcyjnej formie warsztatowej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Projekt ma charakter międzypokoleniowy, jest adresowany do seniorów oraz dzieci i będzie realizowany w ramach Szkoły Super Babci i Super Dziadka powołanej w  Tarnowskiem Centrum Senioralnym.

W ramach projektu oferujemy warsztaty edukacyjne połączone z wizytą specjalistów z danej dziedziny archeologii (traseologia, ceramologia i archeologia eksperymentalna), własne eksperymenty związane z pradziejami i wczesnym średniowieczem mające na celu wykonanie kopii wybranego zabytku z Poznania i Wielkopolski oraz kontakt z zabytkiem archeologicznym i jego daleka droga od stanowiska archeologicznego do gabloty. Metody datowania zabytków, itp.

 

Projekt zakłada cykl 6 warsztatów głównych trwających do 2.5 godz. i 4 poboczne 1-1.5 godz.

Realizacja projektu jest planowana na miesiące lipiec sierpień br.

( Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – Projekt „Razem przez wieki” dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra")

 

Udział w projektach jest bezpłatny

Informacje dostępne w siedzibie Tarnowskiego Centrum Senioralnego – Pałac Jankowice oraz pod nr tel. 61 10 10 402

 

Tarnowskie Centrum Senioralne - Pałac Jankowice