W związku z licznymi przypadkami oszustw, których ofiarami są osoby starsze, zwracamy się do Państwa z apelem o szczególną ostrożność i rozwagę w stosunku do osób pukających do Waszych mieszkań lub telefonujących do Was.

            Przestępcy wykorzystują dobre serce i zaufanie starszych ludzi. Przychodzą pod różnymi pretekstami – oferują coś do sprzedaży, proszą o wodę lub coś do jedzenia, podają się za urzędników (listonosza, pracownika ZUS-u, opieki społecznej, nawet funkcjonariusza Policji, czy Straży Gminnej)).

            Często działają metodą „na wnuczka”. Telefonując podają się za kogoś z rodziny (wnuczka, siostrzenicę) i proszą o pewną kwotę pieniędzy, np. na zakup jakiegoś towaru, na zapłacenie mandatu, itp. Zaznaczają przy tym, że nie mogą sami przyjechać po pieniądze, zamiast nich samych pieniądze odbierze kolega lub koleżanka. Po pewnym czasie taki „znajomy” pojawia się po odbiór pieniędzy.

            Przy podszywaniu się pod urzędnika, czy funkcjonariusza przestępcy mogą twierdzić, że ich wizyta dotyczy wniesienia dodatkowej opłaty (za znaczki skarbowe, za mandat, zwrot podatku, przyznanie wyższej renty lub emerytury). Działanie takie ma na celu wskazanie, gdzie przechowujemy pieniądze. Następnie złodziej prosi o podanie np. szklanki wody i w tym czasie kradnie gotówkę lub cenne przedmioty znajdujące się w mieszkaniu.

            Aby nie paść ofiarą przestępstwa kradzieży lub oszustwa należy:

- sprawdzić przez wizjer w drzwiach, kto do nas puka,

- gdy nie znamy  takiej osoby, należy zapiąć łańcuch zabezpieczający drzwi i spytać o cel wizyty oraz poprosić o okazanie legitymacji służbowej lub identyfikatora. Uczciwa osoba nie zrazi się takim postępowaniem,

- jeśli mamy wątpliwości, należy umówić się na inny termin wizyty, uprzednio sprawdzając w odpowiedniej instytucji wiarygodność osoby pukającej do drzwi

- jeżeli osoba staje się natarczywa, należy niezwłocznie zadzwonić na Policję lub zaalarmować otoczenie.

 

            We wszystkich opisanych i podobnych przypadkach należy kontaktować się z Policją dzwoniąc na numer 112 lub bezpośrednio do Komisariatu w Tarnowie Podgórnym (61)8146997. Postarajmy się zapamiętać i przekazać jak najwięcej szczegółów, takich jak wygląd osoby, markę, kolor i numer rejestracyjny samochodu, którym nieznajomy przyjechał, czy numer telefonu, z jakiego dzwonił nieznajomy wraz z datą i godziną połączenia.

 

                                                                                   Tarnowscy Policjanci