Seniorze, nie daj się oszukać!

Osoby starsze należą do grona klientów najbardziej narażonych na nieuczciwe praktyki akwizytorów, dodatkowo niektóre firmy, jako grupę docelową obierają wyłącznie te osoby. Oferują im atrakcyjne wycieczki, pokazy, prezentacje a po ich zakończeniu, przedstawiają specyfiki, które koniecznie trzeba kupić. Często są to towary, których wartość kilkakrotnie przekracza ich cenę w ogólnodostępnych sklepach. Seniorzy natomiast, kierując się wdzięcznością za zaproszenie czy możliwość spotkania znanych osób, czują się w obowiązku zawrzeć przedstawiane im umowy.

 Znasz takie przypadki ze swojego doświadczenia lub Twoich bliskich?

 Problem ten dostrzega także Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, który wraz z Caritasem i wielkopolskimi samorządami prowadzi akcję edukacyjną pod hasłem „Seniorze, nie jesteś sam!”.

 Na otwartym szkoleniu, które odbędzie się 26 lutego 2019 roku o godzinie 11:30 w Pałacu Jankowice, zostaną podjęte tematy takie jak: umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa, gdzie szukać informacji o podmiocie, który proponuje zawarcie umowy oraz jakie prawa posiada konsument. Seniorzy poznają również odpowiedzi na pytania: jak skutecznie odstąpić od umowy zawartej podczas prezentacji czy u akwizytora, w jaki sposób zwrócić zakupiony towar lub czym jest gwarancja i rękojmia. Podczas szkolenia zostanie poruszony aspekt umów zawieranych telefonicznie a także przedstawione zostaną pomocne wskazówki, formułujące rady dla świadomego Seniora. Szkolenie zorganizowane przez Tarnowskie Centrum Senioralne we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Przyjdź na spotkanie i nie daj się oszukać!