Serwis został zaprojektowany, aby był dostępny dla jak największej grupy użytkowników, niezależnie od posiadanej niepełnosprawności i używanej technologii.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (poziom AA)
  • Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. , które wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności zgodne ze specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

  • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
  • Inicjatywa i2010
  • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana kontrastu
  • zmiana wielkości czcionki
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.