O planach samorządu województwa wobec seniorów, Agnieszka Maciejewska z Tarnowskiego Centrum Senioralnego rozmawia z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Marzeną Wodzińską.

 

Seniorzy województwa wielkopolskiego mieszkają w 230 gminach i miastach (na prawach powiatu) regionu. Stanowią oni 25,7% całej populacji liczącej 3,47 mln mieszkańców. W niedalekiej perspektywie liczba osób, które osiągną wiek emerytalny jeszcze się zwiększy. Od kilku lat widoczne jest nasilenie działań dla tej grupy – dziś to już konieczność?

Społeczeństwo Europy, Polski jak i Wielkopolski, starzeje się. W ostatnim półwieczu dokonały się istotne zmiany w strukturze ludności świata. Prognoza ludności Wielkopolski na rok 2020 przewiduje 3 475 707 osób, w tym ludność w wieku poprodukcyjnym wyniesie 715 037, co stanowić będzie 20,57 %. Dynamiczne zmiany w strukturze ludności Polski, w tym również Wielkopolski, niosą ze sobą duże wyzwania dla polityki senioralnej w regionie.

Jestem przekonana, że należy działać w taki sposób, aby jak najdłużej utrzymać ludzi starszych w  aktywności i w dobrym zdrowiu, aby byli niezależni, bo daje to gwarancję, iż będą wsparciem dla młodego pokolenia, które przy małym przyroście naturalnym będzie mniej liczebne.

Starości poświęca się coraz więcej uwagi. Ważna jest tu edukacja pokazującą co i jak robić, by jesień życia była pełna i dobra.

Jak się dobrze zestarzeć? Co możemy zrobić w każdym wieku? - o tym z okazji obchodzonego 1-ego października Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, z przewodniczącą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, prof. Katarzyną Wieczorowską -Tobis z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu rozmawia Agnieszka Maciejewska