O planach samorządu województwa wobec seniorów, Agnieszka Maciejewska z Tarnowskiego Centrum Senioralnego rozmawia z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Marzeną Wodzińską.

 

Seniorzy województwa wielkopolskiego mieszkają w 230 gminach i miastach (na prawach powiatu) regionu. Stanowią oni 25,7% całej populacji liczącej 3,47 mln mieszkańców. W niedalekiej perspektywie liczba osób, które osiągną wiek emerytalny jeszcze się zwiększy. Od kilku lat widoczne jest nasilenie działań dla tej grupy – dziś to już konieczność?

Społeczeństwo Europy, Polski jak i Wielkopolski, starzeje się. W ostatnim półwieczu dokonały się istotne zmiany w strukturze ludności świata. Prognoza ludności Wielkopolski na rok 2020 przewiduje 3 475 707 osób, w tym ludność w wieku poprodukcyjnym wyniesie 715 037, co stanowić będzie 20,57 %. Dynamiczne zmiany w strukturze ludności Polski, w tym również Wielkopolski, niosą ze sobą duże wyzwania dla polityki senioralnej w regionie.

Jestem przekonana, że należy działać w taki sposób, aby jak najdłużej utrzymać ludzi starszych w  aktywności i w dobrym zdrowiu, aby byli niezależni, bo daje to gwarancję, iż będą wsparciem dla młodego pokolenia, które przy małym przyroście naturalnym będzie mniej liczebne.

 

Seniorzy, są jednym z głównych adresatów działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie polityki społecznej, a rady seniorów to przedstawiciele grona ekspertów w zakresie kreowania polityki senioralnej w samorządach lokalnych. Rady są stosunkowo nową formą pozwalającą mieszkańcom być aktywnymi członkami swojej społeczności. Ich powstanie jest odpowiedzią na realne potrzeby osób starszych w zakresie uczestnictwa w życiu publicznym. Obecnie w Wielkopolsce Rady Seniorów działają w 31. gminach. Nie jest to procent wysoki. Nie jest to nawet jedna trzecia. Ruch rozwija się powoli. Czy potwierdza pani, że Seniorom trzeba pozwolić działać?

Wielkopolscy Seniorzy to ludzie uważni - dostrzegający problemy każdego człowieka
i odważni - bo szukają rozwiązań i działają aktywnie. Wielkopolscy Seniorzy to potencjał doświadczeń i radości życia. Potrafią nie tylko zmieniać swoją aktywnością świat na lepsze, ale także się dobrze bawić i korzystać z życia.

Z mojej własnej perspektywy stanowią wzór dla ludzi takich jak ja: którzy jeszcze nie są, ale za moment będą seniorami. Patrząc na aktywnych seniorów, często liderów w swoich społecznościach lokalnych wiem, że ten kolejny etap życia może być ciekawy i spędzony
w doborowym towarzystwie

 

Jednostki samorządu np. gminy biorą sprawy w swoje ręce - w Tarnowie Podgórnym jest już Rada Seniorów, napisano politykę senioralną do 2020 roku, rusza gminne centrum senioralne. Czyli, jeśli się chce, to można. Jak zachęcić tych, którzy jeszcze nie zauważyli seniorów w swojej okolicy?

Sprawy ludzi w starszym wieku są coraz bardziej dostrzegane tak w skali krajowej jak i przez organy samorządowe. Jako Samorząd Województwa wielokrotnie zachęcamy samorządy gminne i powiatowe do podejmowania interdyscyplinarnych działań w ramach lokalnej polityki senioralnej ponieważ prowadzenie mądrej prewencyjnej polityki wobec i dla osób starszych stanowić będzie gwarancję dobrej jakości życia mieszkańców Wielkopolski.

Wielokrotnie uczestniczę w spotkaniach mających na celu zaktywizowanie osób starszych, wymianę międzypokoleniową lub poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz wielkopolskich seniorów. Przy okazji takich spotkań zachęcam do dzielenia się swoimi doświadczeniami bądź dobrymi praktykami ponieważ liczę, iż jakiś samorządowiec lub inna osoba „przeszczepi” pomysł, który już się sprawdził do swojej społeczności lokalnej. Ponadto skarbnicą takich dobrych praktyk jest prowadzony na zlecenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego portal www.brawosenior.pl, z którego treści każdy, kto ma chęci zrobienia czegoś wartościowego dla osób w starszym wieku może czerpać.

 

Już ubiegły rok był bardzo pro-seniorski w naszym regionie, w taki zauważalny sposób. Zacznijmy to podsumowanie od Wiosennej Szkoły Wielkopolskich Rad Seniorów w  Rokosowie. Trzy dni spotkań  m.in. o polityce senioralnej i  budowaniu lokalnych strategii. Warsztaty kompetencyjne m.in. z wystąpień publicznych, komunikacji, negocjacji oraz budowania zespołu i pracy projektowej. No i pojawiła się inicjatywa stworzenia Porozumienia Wielkopolskich Rad Seniorów. Czyli będzie ciąg dalszy?

Nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej! Pomysł I Wiosennej Szkoły Wielkopolskich Rad Seniorów był strzałem w dziesiątkę! Miałam ogromną przyjemność i zaszczyt osobiście brać udział w jej zajęciach, uczestnicząc przy tym w jakże ważnych rozmowach z przedstawicielami Rad Seniorów z Wielkopolski. Edukacja ustawiczna, wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów – to tylko niektóre z istotnych celów, jakie wyznaczyliśmy sobie organizując I Wiosenną Szkołę Wielkopolskich Rad Seniorów.

Uważam, że tylko kontynuacja podjętych w ubiegłym roku działań w tym zakresie przyniesie zamierzone skutki. Tak więc, już dziś planujemy organizację II edycji Szkoły, na którą zapraszamy przedstawicieli Rady Seniorów z Tarnowa Podgórnego.

 

W listopadzie w Poznaniu odbyło się Pierwsze Forum Gminnych/Miejskich Rad Seniorów województwa Wielkopolskiego. Tam omawiano wiele ciekawych tematów związanych z działaniami Rad, ze szczególnym ukierunkowaniem na komunikację między Radami. Jednym z rozwiązań jest utworzona e–platforma edukacyjna „Moodle”, dzięki której zgodnie z przyjętymi założeniami, staje się ona bankiem wiedzy przydatnej członkom Rad. Co seniorzy zyskają poprzez tę platformę?

E-platforma stanowi miejsce przechowywania materiałów dydaktycznych przeznaczonych do udostępniania. Spełnia funkcję w doskonaleniu wiedzy i umiejętności seniorów, tworząc bank wiedzy dostępny dla uprawnionych użytkowników – póki co członków Rad Seniorów z  województwa wielkopolskiego, a z czasem także studentów wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Planujemy, aby bazę e-platformy stanowiły wykłady, prezentacje, publikacje, fotografie i inne materiały dydaktyczne z różnego rodzaju seminariów, konferencji dotyczących problematyki senioralnej.

 

Z nowości – wiemy, że ruszyły przygotowania do Parady Seniorów Wielkopolski. Co jeszcze samorząd województwa planuje?

Zachęcam wszystkie organizacje pozarządowe, w tym z Gminy Tarnowo Podgórne do składania ofert w ramach ogłaszanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego otwartych konkursów ofert na dofinansowanie projektów adresowanych do osób starszych. Czekamy na projekty innowacyjne, atrakcyjne, ciekawe, międzypokoleniowe których bezpośrednim adresatem będą seniorzy lub osoby z ich otoczenia, np. opiekunowie.

Ponadto przygotowujemy się do IX edycji Targów Viva Seniorzy! Targi to przestrzeń, w której osoby dojrzałe i starsze mogą zapoznać się z szeroką gamą produktów i usług oraz oferowanych przez firmy komercyjne, zadbać o zdrowie i urodę czy zapoznać się z nowymi technologiami. Zachęcam organizacje pozarządowe z terenu gminy Tarnowo Podgórne do skorzystania z bezpłatnego (finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego) stoiska targowego.

Pracujemy nad realizacją kolejnych pomysłów, o czym będziemy na bieżąco informować. Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy zgłaszane przez Seniorów, czy to bezpośrednio do mnie, czy do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

 

Zarząd Województwa nagradza też liderów wielkopolskich działających na rzecz osób starszych, promując tym samym seniorów, którzy wyróżniają się szczególną aktywnością społeczną. Przed nami kolejna edycja nagród, wręczenie na targach Viva Seniorzy – warto pokazać swoich lokalnych seniorów-liderów?

Oczywiście, że tak! Coraz więcej Wielkopolan w wieku emerytalnym jest aktywnych społecznie. Dostrzegamy i chcemy nagradzać osoby, które bezinteresownie działają na rzecz innych oraz angażują się w różnorodne działania prospołeczne. Pierwsza edycja konkursu koncentrowała się wokół promowania seniorów, którzy wyróżniają się szczególną aktywnością społeczną, a także zwrócenie uwagi samorządom powiatowym na ważne przedsięwzięcia, które są udziałem seniorów. Chciałabym w tym miejscu szczególnie wymienić trzech Wielkopolan, którzy zdobyli tytuł Viva! Wielkopolski Senior: dr Anna Jakrzewska-Sawińska – Wielkopolanka zaangażowana w pomoc osobom terminalnie chorym, Maria Serafin – Wielkopolanka, rozwijająca ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Stanisław Krakus – Wielkopolanin, który swoją pasją do kolarstwa zaraża młodsze koleżanki i kolegów.

 

Co ważne, są możliwości finansowania ze środków europejskich projektów infrastrukturalnych i społecznych związanych z osobami starszymi. Urząd bardzo do tego zachęca…

Taką możliwość daje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne.  Szansę na dofinansowanie mają projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich, projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych. W ramach projektów przewidujemy utworzenie systemu wsparcia osób niesamodzielnych, które wraz z swoim opiekunem będą miała możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia, którego najważniejszym elementem będzie Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych. Zachęcam również Gminę Tarnowo Podgórne do napisania, a następnie złożenia wniosku na ww. konkurs.

 

To jaki będzie wg Pani ten rok dla wielkopolskich seniorów?

Jestem przekonana, że Rok 2018, będzie się składał z samych przyjaznych dni dla wielkopolskich seniorów. Mam nadzieję, że zarówno w świadomości samorządowców jak i  wszystkich Wielkopolan Senior będzie osobą, która winna zajmować najwyższe miejsce w  rodzinie i zawsze należy ją traktować godnie i z szacunkiem, nie tylko z uwagi na wiek ale  właśnie mając na względzie jej doświadczenia, osiągnięcia życiowe czy zajmowaną pozycję w społeczności.

Musimy pamiętać, że osoby starsze przypominają nam, że można żyć inaczej, spokojniej, harmonijnie i daleko od pędu życia. Dlaczego? Bo mają świadomość, co w życiu jest najważniejsze.