To nie nowość, ALE CZY WIESZ?

W marcu 2018 r. miną trzy lata od wprowadzenia nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2015 r., poz. 552). Na ich podstawie osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem, niezależnie od okresu, kiedy to miało miejsce, mogą liczyć na przeliczenie kapitału początkowego, a w konsekwencji – wysokości emerytury, co oznacza, że zgodnie z przepisami, kobiety urodzone po 31 grudnia 1948 r. mogą otrzymać wyższe emerytury z racji opieki nad dziećmi.

Czy złożyłaś wniosek o ponowne przeliczenie ?– Masz do tego prawo.