To nie nowość, ALE CZY WIESZ?

W marcu 2018 r. miną trzy lata od wprowadzenia nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2015 r., poz. 552). Na ich podstawie osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem, niezależnie od okresu, kiedy to miało miejsce, mogą liczyć na przeliczenie kapitału początkowego, a w konsekwencji – wysokości emerytury, co oznacza, że zgodnie z przepisami, kobiety urodzone po 31 grudnia 1948 r. mogą otrzymać wyższe emerytury z racji opieki nad dziećmi.

Czy złożyłaś wniosek o ponowne przeliczenie ?– Masz do tego prawo.

Jeżeli przeliczenie kapitału początkowego nastąpiło po 05.03.2015 zmiany, które są konsekwencją nowelizacji zostały uwzględnione, ale jeśli przejście na emeryturę nastąpiło przed okresem wprowadzenia nowelizacji, warto złożyć wniosek o ponowne przeliczenie.

Wprowadzone zmiany dotyczą tylko osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., dla których liczony jest kapitał początkowy i przyznawana emerytura na nowych zasadach.

Osoby, które mają już ustalony kapitał początkowy z uwzględnieniem okresów opieki nad dzieckiem, mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o jego przeliczenie. Zmiana przepisów nie tylko powiększyła grono uprzywilejowanych osób, ale wprowadziła też korzystniejszy sposób uwzględniania okresu opieki nad dzieckiem przy ustaleniu kapitału początkowego. Przed 1 maja 2015 r. czas takiej opieki (urlopu wychowawczego lub bezpłatnego) uwzględniano po 0,7 proc. podstawy wymiaru kapitału początkowego za każdy rok tych okresów (z uwzględnieniem pełnych miesięcy). Po zmianach wlicza się po 1,3 proc. podstawy za każdy taki rok.

WAŻNE :

Wniosek o przeliczenie kapitału początkowego należy złożyć na druku  EKP-  dostępnym na stronie ZUS lub w każdej jego jednostce.

Analogicznie osoby, które przed wejściem w życie nowych przepisów miały ustalone prawo do emerytury, mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o ponowne ustalenie wysokości świadczenia. Służy do tego druk ERPO. ZUS ma 60 dni od daty zgłoszenia wniosku na wydanie decyzji. Emerytura w nowej wysokości przysługuje od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o jej ponowne ustalenie.

 

 

Ewa Jańczak na podstawie konsultacji :Infolinia ZUS :22 560 16 00 oraz art.: www.rp.pl/ZUS/302059963-Opieka-nad-dzieckiem-podniesie-kapital-poczatkowy-przy-przeliczeniu-emerytury.html