Seniorzy - zapraszamy do zgłaszania się do projektu "Cyfrowa Wielkopolska" będzie realizowany w Pałacu Jankowice w lipcu, sierpniu i wrześniu

- warunki uczestnictwa są dwa - ukończone 65 lat i trzeba zgłosić swój udział

- telefonicznie 611010402 lub osobiście w Pałacu Jankowice