Od 19 listopada dobywają się warsztaty dla seniorów w pracowni ceramicznej w Pałacu Jankowice prowadzone przez p. dr Klaudię Grygorowicz Kosakowską

Kolejne spotkanie w pracowni odbędzie się 07 stycznia 2019, oraz 21 stycznia 2019
Grupa I - godz. 10.00
Grupa II - godz. 12.00

do zobaczenia !

informacja:

Tarnowskie Centrum Senioralne

tel. 61 10 10 402

     

 

O PROWADZĄCEJ :

Klaudia Grygorowicz Kosakowska – artysta rzeźbiarz. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu, na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, kierunek Rzeźba.

Pracę dyplomową  z zakresu rzeźby wykonała pod kierunkiem Prof. Józefa Kopczyńskieg uzyskując stopień magistra sztuki. W 1997 r. podjęła pracę w szkole społecznej im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu, w której pracowała jako nauczyciel przez rok. Współpracowała z odlewnią Zygfryda Kochanowskiego w Rokietnicy realizując wiele prac rzeźbiarskich odlewanych z brązu.

W 2000 r. podjęła pracę na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Zatrudniona na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Katedrze, Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych Wydziału Architektury, realizując ze studentami II i III roku zagadnienia rzeźbiarskie w aspekcie architektury i przestrzeni. W 2003 r. brała czynny udział w zakupie pieca ceramicznego dla Katedry, nad którym sprawowała bezpośrednią opiekę oraz zorganizowała pracownię ceramiczną dla studentów Wydziału Architektury. Rok później zorganizowała i wyposażyła  pracownię witraża, prowadząc zajęcia  w ramach pracowni badawczej ze studentami V roku z projektowania i realizacji technik witrażowniczych. W 2006 r zorganizowała letni plener ceramiczny dla studentów architektury w Kożminie w ramach Projektu Unijnego ,,Ogrody Świata’’. 0d 2003 roku członek komisji egzaminacyjnej na Wydziale Architektury. Opiekun nad corocznymi plenerami malarsko – rysunkowymi. Poza działalnością dydaktyczną w Katedrze, przez kilka lat prowadziła cykliczne warsztaty artystyczne w Plenerowej Akademii Sztuki ,,ART. MUNDI’’ pod patronatem prof. Stefana Jurgi Rektora Uniwersytetu A. Mickiewicza.

W 2010 roku obroniła na Wydziale Architektury pracę doktorską, uzyskując stopień doktora nauk technicznych z zakresu architektura i urbanistyka.

W 2011 r. we współpracy ze Szkołą Podstawową nr.11 w Poznaniu brała udział w Unijnym Projekcie profilaktyczno-edukacyjnym ,,Fabryka Ciszy’’ projektując wraz ze studentami II roku Architektury obiekty przestrzenne do wypoczynku dla dzieci z nadpobudliwością.

Od 2011 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze, Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych Wydziału Architektury, prowadząc zajęcia z rzeźby dla studentów II roku I stopnia Architektury i zajęcia z ceramiki dla studentów I roku I stopnia dla Edukacji Artystycznej; efektem podjętych przez studentów prac w dziedzinie rzeźby, ceramicznego detalu architektonicznego, mozaiki oraz witraża były coroczne wystawy organizowane w galerii Słodowni ,,Stary Browar’’ w Centrum Wykładowym PP i Muzeum Archidiecezjalnym. W ramach współpracy z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu i Rezerwatem Archeologicznym Genius Loci od 2013 roku brała udział projektach interdyscyplinarnych oraz naukowo-badawczych, takich jak, m. in. wystawa: ,,Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa” zorganizowana w 2016 r. z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski, która otrzymała Nagrodę Główną – GRAND PRIX w Konkursie ,,IZABELLA 2016”.

Zorganizowała i przeprowadziła kilka konkursów rzeźbiarskich dla studentów II i III roku między innymi:

- konkurs dla studentów na projekt bramy wjazdowej w Nowym Tomyślu.

- konkurs dla studentów na medal okolicznościowy dla SARP-u poznańskiego.

- konkurs dla studentów na wydziałową urnę wyborczą.

- konkurs dla studentów na pamiątkowy medal i statuetkę z okazji 90 lecia Politechniki Poznańskiej

- konkurs dla studentów na projekt pomnika upamiętniającego Obóz Przesiedleńczy, z II wojny światowej przy ul. Bałtyckiej.

Oraz  konkurs dla studentów II roku na plakat filmowy - Na wieży Babel.
Organizator i kurator wielu wystaw dla środowiska artystycznego w kraju i zagranicą.

Na co dzień zajmuje się rzeźbą, medalierstwem i ceramiką funkcjonującą w kontekście architektury. W czasie wolnym działa charytatywnie na rzecz dzieci z umysłową niepełnosprawnością.

 

Ważniejsze Realizacje

- 2017 r. Wykonanie kafla ceramicznego do Muralu ceramicznego w obszarze miasta Wrocławia; Spotkajmy się- Wrocław’2016 / Let’s meet- Wroclaw’2016;, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016; Wernisaż 10 listopada 2016 ściana Przejścia Słodowego pod ul. Piotra Skargi (pl. Dominikański)

- 2017 r.  Projekt i wykonanie ceramicznej statuetki ,,Merkurius'' wykonana dla Ambasady RP w Sztokholmie na Galę Biznesu Polsko-Szweckiego  ceramika

- 2017 r. Wykonanie płaskorzeźby ceramicznej dla przestrzeni Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej upamiętniającej prof. Władysława Czarneckiego ceramika

 - 2017 r. ,, Przestrzenie III ’’ Galeria u Jezuitów; ul. Dominikańska 8; Poznań  materiał ceramika i papier

-  2017 r ,, 966 ’’ wystawa zbiorowa, Rezerwat Archeologiczny Genius loci w Poznaniu  materiał ceramika i papier

-  2017 r. ,, Przestrzenie I ’’ PBG Gallery Skalar ul. Górecka 1 Poznań  materiał ceramika

-  2017 r. ,, Szarość'' Wydział Fizyki UAM  ul. Umultowska 85 Poznań  materiał ceramika i papier

- 2016-2017 r. Projekt i realizacja akustycznego ceramicznego systemu  modularnego wpływającego na akustykę we wnętrzach wykonany przy współpracy z dr Anną Sygulską.

- 2016 r. ,, Encounter/2016 ’’ wystawa zbiorowa Ambassador`s Residence Villagatan 2 Stockholm  materiał ceramika i papier

- 2015 r. ,, Odbicia ”  indywidualna wystawa ceramiki, Galeria u Jezuitów, Poznań materiał ceramika i papier

- 2015r. ,, Terra Incognita ’’ wystawa zbiorowa Palmiarnia Poznańska ceramika

- 2015 r. ,,Twórczy Ogień ’’ wystawa poplenerowa, Galeria Kolegiacki ART. Poznań  materiał ceramika i papier

-  2011 r. Projekt i realizacja ceramicznych obiektów doświetlających wnętrza, kolekcja prywatna, Poznań  materiał ceramika

-  2012 r. Popiersie marszałka j. Piłsudskiego w skali ponadnaturalnej  materiał gips

- 2004-2005 r.  Projekt i realizacja krypty kwatery żołnierzy radzieckich na nowym cmentarzu komunalnym w Czarnkowie materiał marmur

- 1998 r.Cykl portretów w brązie, wyróżnienie na Bienale Sztuki we Wrocławiu  brąz

- 1999 r Statuetka ,, Lider Przedsiębiorczości ’’ Gorzów Wielkopolski, brąz. brąz

- 1998 r. Statuetka ,, Złoty Merkury ’’ dla TVP Poznań, brąz brąz

- 1998 r. Wykonanie płyty pamiątkowej dla Akademii Medycznej w Poznaniu brąz

- 1996 r. ,, Portret ’’ instalacja w galerii Dno w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu technika własna